Mediterranean Vichyssoise with Sundried Tomato Pesto